Header Ads

Showing posts with label hoi-dap. Show all posts
Showing posts with label hoi-dap. Show all posts

Ex nghĩa là gì?

4:19:00 PM 0

Ex thực ra không phải là một từ hay cụm từ được viết tắt. Nó là một mạo từ thường được sử dụng trong tiếng Anh. Vậy ng...

Powered by Blogger.